onsdag 13 april 2011

Norsen leker i å & älv!

Just nu pågår norsleken. Nors är en perfekt betesfisk till många olika typer av sportfiske. Den har varit många lakfiskares favorit till pimpelfisket. Vertical fiskare har på senare tid börjat fiska med bla nors i jakt på tröga gösar. Trollingfisket har under lång tid fiskat med nors i beteskallarna.
Passa på nu och håva dina betesfiskar. Lektiderna kan variera något från å till å!