söndag 12 juni 2011

GRAND SLAM på Vättern.


Fiskeguide Ove Johansson rapporterar om en makalöst bra fiskehelg på Vättern. Det fångades fiskar i parti och minut.
Under söndagen lyckades Ove & Co med en s.k Grand Slam. Det betyder godkänd fisk av de tre laxartade fiskarna:
lax, öring och röding.