söndag 18 september 2011

Höstfisket på Vänern är igång!

Rapport från Dan Alpsten 1/3 av Team Extreme.
Dan gjorde Vänern under gårdagen och i det fantastiska höst vädret lockade han flera blankingar till hugg. Bäst var NK MAG på riggarna men även Bomber 15A i klassiska färger som SAL 7 och SAL 25 genererade hugg.
Dan berättar att betena släpades fram i rask fart närmare 3 knop. Resanas största fisk var en öring på 78cm.

Vi på Wiggler lyfter på fiskehatten.