fredag 25 maj 2012

Snygga gäddor!

Fiskerapport från Peter Törnqvist. MG Spinnare har gett snygga efterleks gäddor. Toppfisk 9,3kg.

Vi på Wiggler lyfter på fiskehatten.